Trong các tổ chuyên môn của Trường THPT Hoàng Văn Thụ thì Tổ Lý-Hóa- Sinh là tổ có số lượng cán bộ giáo viên đông nhất của trường gồm 14 thành viên thuộc 3 bộ môn Lý, Hóa, Sinh.