Không sôi động, phấn khích với nhiều phong trào như: hội học, hội giảng, ngoại khóa, chuyên đề…luôn diễn ra trong nhà trường, Tổ Văn phòng bao nhiêu năm nay luôn có mặt trong mọi ...